U kunt relatief eenvoudig een online vragenlijst samenstellen en deze door uw patiënten laten invullen. Zo kunt u bijvoorbeeld voorafgaand aan een eerste consult al een anamnese-vragenlijst afnemen en kunt u na afloop van een behandeling uw patiënt vragen om een evaluatie-vragenlijst in te vullen.

Er zijn veschillende vraagtypen beschikbaar en het is ook mogelijk om complexe vragenlijsten samen te stellen die afhankelijk van de ingevuld waarden verschillende vragen al dan niet laten zien.

Alle ingevulde gegevens worden centraal en beveiligd opgeslagen. Ingevulde vragenlijsten zijn alleen toegankelijk voor uw medewerkers. Als u dit wil, dan kan een vragenlijst ook via een beveiligd bestand gemaild worden, bijvoorbeeld naar uw secretariaat of praktijkondersteuner.